(آمریکا) غریقی که با دست بردن برخاشاک (منافقین ) می خواهد خود را نجات دهد.
تعداد بازدید تعداد بازدید: 692 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 12:54 ق.ظ، دوشنبه، 10 مهر، سال 1391 نظرات بدون نظر

آنان که بهترین ها را بقتل می رسانند و فاسدترین در اخلاق، خیانتکارترین در رفتار، جانی ترین در عمل، دسیسه باز و هوسران، خناسان زاهدکش با سینه هایی آکنده از فتنه همچون مگس دوست فظله اند و از آن ارتزاق می کنند.

معمولا شاخص های وجودی هر مجموعه ای حقیقت و موجودیت آن را نیز بیان می کند. با نگاهی به جلد دوم کتاب نهضت امام خمینی (ره) نوشته حمید روحانی که از ماهیت پلید منافین خلق صحبت به میان آورده است  می توان برداشت منطقی تری از این سازمان ضد بشری بدست آورد.

در فضای بعد از 15 خرداد تشکلی مشکوک شکل گرفت که شاید بی شباهت با (القائده ) نباشد. هر روز که از ماهیت آن می گذرد حقیقت آن آشکار تر می گردد. ابتدا با تفکر سوسیالیستی و ترور درون گروهی شروع می گردد که ظاهرا ماهیت سوسیالیست  انگلیسی (ماسونی) آن مشهود است و التقاتی در هم و برهم از تفکرات ضددینی را دربر می گرفته است و بعد از انقلاب نیز ماهیتی دوگانه که به منافین مشهور شده اند .البته با اشغال لانه جاسوسی دست پشت پرده شیطانی آنان رو می شود. ترور بیش از 17000 ایرانی که در سایت هابیلیان موجود می باشد…وبعد فرار به عراق و ارتباط با دشمنان ملت ایران و کشتار شیعیان ایران و عراق و جاسوسی و ترور و جنایت و امروز که دستشان از آستین دولت جنایت کار صهیونیستی و آمریکا بیرون آمده است.

شهید مطهری در کتاب انسان کامل می فرماید: دشمنان اسلام دو دسته اند. اول منافقان زیزک (معاویه ،عمرعاص..) و زاهدان احمق (خوارج ..) که دومی ها ابزار اولی ها هستند. (البته هم علی بن ابی طالب (ع) و علامه مطهری توسط همین گروه یعنی زاهدان احمق که ابزار منافقان زیرک می باشند به شهادت رسیدند. “گروه فرقان بی شباهت به خوارج نبودند”) که امروز تلفیق هردو گروه  “را منافین تشکیل می دهند. در نتیجه اگر آمریکا و صهیونیست را در گروه  منافقان زیرک و سازمان منافقین را در گروه خوارج تقسیم کنیم می بینیم که شهادت  17000 هزار شیعه مومن در عصر حاضر و آن هم فقط در ایران  کم جنایتی نیست و بی دلیل نیست که آمریکا و صهیونیست دست به دامن این گروهگ فاسد شده اند.

با این پیش زمینه می توان گفت: گروهی که پس از تشکیل تا بحال به علت ماهیت خود در همه کارهایش ناموفق بوده و در بین مردم کشور ایران و خارج از ایران بواسطه استانداردهای دوگانه  صهیونیستی حتی توسط کشوری چون آمریکای جنایتکار که امام (ره) آن را “شیطان بزرگ” یاد کرده است، در لیست تروریستهای بین المللی قرارگرفته اند، امروز با تغییر ماهیت از آنان رفع اتهام می کند.

باید گفت: اساسا شیطان دست یارانش چه کسانی هستند، آنان که بهترین ها را بقتل می رسانند و فاسدترین در اخلاق، خیانتکارترین در رفتار، جانی ترین در عمل، دسیسه باز و هوسران، خناسان زاهدکش با سینه هایی آکنده از فتنه  همچون مگس دوست فظله اند و از آن ارتزاق می کنند.

امروز استیصال و درماندگی ابرقدرتی که با دست آویز شدن به فاسدترین  انسانهای روزگار می خواهد القائده ای دیگر بتراشد اما با نام وصورتی دیگر تاشاید بتواند در حال غرق شدن با دست آویز گرفتن خاشاک راه گریزی برای نجات خود بیابد قافل از اینکه زمانیکه وعده خداوند آشکارشود و قانون لایتغیر خداوند محقق گردد و آفتاب حقیقت آشکارگردد دیگر سایه ابری سیاه کی تواند خورشید را بپوشاند .

امروز مومنین می روند تا با فتح قله های کلیدی جهان شیطان را از اریکه قدرتش به زیر بکشند واسلام سنکر های کلیدی جهان را فتح کند و مستضعفین برمستکبرین پیروز شوند:  “و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین”.

امروز منافقین همان خاشاکند :که آمریکا به آن دست انداخته تا مگر از مرگ حتمی فرارکند .اما ولایمکن الفرارو من حکومتک !

خبرگزاری رادکانا: محک

ارسال نظر