اربعین یک فرصت بود و هر روز اربعین است اگر تو بخواهی
تعداد بازدید تعداد بازدید: 789 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 11:39 ب.ظ، شنبه، 16 دی، سال 1391 نظرات بدون نظر

اسم عشق، اسم اعظم است که بدون شک اولیا می فهمند و شاید رمزی است اختصاصی که فقط به رییس مذهب عشق اختصاص دارد ولاغیر و اگر غیر از این بود دیگران هم اربعین داشتند…..

80484771-36050081
آیا از خود پرسیده اید عشق چیست؟ واین چه آتش است که وقتی برپا شد می سوزاند. چوب آن از چه درختی است و درخت آن از چه سرزمینی است؟ آتش زنه آن چیست؟ کجا یافت می شود؟ چه قیمتی دارد؟ وچرا مذهب عشق مذهب محبت است؟ آیا از خود پرسیده اید که چرا یکی از 5 نشانه مومن خواندن متن عشق ( زیارت اربعین) است؟ چرا هیچ پیامبر و ائمه ای اربعین ندارد و خداوندگار و صاحب عشق (حسین (ع)) اربعین دارد؟ براستی اربعین کجای عشق است وچه جایگاهی دارد؟ زیارت خواندن از جابربن عبدالله انصاری شروع می شود آیا پرسیده اید که جابر کیست؟ واین چه عشقی است که نمی میمیرد واین چه عشقی است که شعله می کشد و می سوزاند، گرما می بخشد و آتش بپا می کند وهر کس به آن نزدیک شود و نور بگیرد دیگر ترک این عشق میسر نیست، مذهب نمی شناسد. سیاه، سفید، کودک، پیر و جوان نمی شناسد عجب مذهبی است این مذهب عشق، سرشار از خواستن ومملو از رسیدن، هرکس عاشق شد جاوید شد وهرکس جاوید شد زندگی ابدی یافت، هرچه بی غش تر هرچه مخلص تر بهتر…

ازآن به دیر مغانم عزیز می دارند       به آتشی که نمیرد درون سینه ماست

این آتش که درون سینه  شاعر شعله می زند وهرگز نمی میرد  چیست؟ ازکدام آتش زنه شعله می گیرد وچگونه  گـّـــــرمیگیرد؟ اصل این آتش کجاست؟ و تنه این درخت از چه سرزمینی است؟

اصلش برزمین وفرعش بر آسمان است شاخه دارد و میوه دارد، میوه های آن ترد و خوش مزه وچوب آن تر وتازه است اما فرقش با دیگر چوبها این است که چنان آتش می گیرد و چنان آتش می افروزد که هرگز چنین آتش زنه ای  تا بحال یافت نشده است این شجره طیبه را قرآن کریم آدرس داده است این تنه از شجره طیبه مولا الموحدین امیر مومنین است اما میوه اش عاشق کش است و مرد افکن هرکه این میوه را بخورد رمز الست می یابد. هرکه این میوه را بخورد میوه ممنوعه را می فهمد هر که از چوب این درخت گـّــر بگیرد وخود را در آتش این درخت بیفکند زندگی می یابد ساسا راز مذهب عشق ، همین جاست….

اما اسم عشق فقط یک کلمه نیست که من و تو به زبان می آوریم اسم عشق اسمی است، مقامیست  و شهریست  در آن سوی شهرها، بی شک مقامیست که همچون جابر می تواند در این مقام تکبیر بگوید و دراین شهر ازحال برود و با تن بی سر سخن بگوید پیک رسول عشق  شود و پیغام عشق به امام عشق آورد.

اسم عشق، اسم اعظم است که بدون شک اولیا می فهمند و شاید رمزی است اختصاصی که فقط به رییس مذهب عشق  اختصاص دارد ولاغیر و اگر غیر از این بود دیگران هم اربعین داشتند…..

اسم عشق پاهای تاول زده می پسندد، سرهای شکاف خورده می پسندد، از مادران  فرزند از دست داده خوش حال می شود،د ست قلم شده می طلبد، خواهر اسیر شده می بیند، برادر،ب رادر ازدست داده می خواهد و سر برنی شده می پسندد.

اسم عشق گودال قتلگاه می پسندد، خیمه آتش زده می پسندد، دختر وحشت زده می خواهد اسم عشق اسمی دارد ورای اسم ها، نامی است پشت نامها، اسمی است، مقامی است که صاحب آن بعد گذشتن از همه این  پیوند ها به آن دست می یابد اسم عشق اربعین است و مذهب عشق عاشوراست.

هرکه به دیدار تو نایل شود       یکشبه حلال مسایل شود.

امروز هرکه به دیدارشهدا نایل شود از این قبیله است وشهدای گمنام شهر دستی دراز کرده اند تا ببینند که عاشق هست واسم عشق و مذهب عشق  خواستگاری دارد تا عروسش را در آغوش کشد. عاشقی یافت می شود….اربعین یک فرصت بود وهرروز اربعین است اگر توبخواهی …وبدان درمذهب عشق جز نکو را نکشند….

درمذهب عشق جز نکو را نکشند ….

نویسنده رادکانا: محک

ارسال نظر