اسامی و کد انتخاباتی داوطلبین انتخابات شورای شهر کردکوی
تعداد بازدید تعداد بازدید: 365 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 6:00 ق.ظ، جمعه، 22 اردیبهشت، سال 1396 نظرات بدون نظر

اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی به همراه کد انتخاباتی آنان به شرح ذیل می باشد.

به گزارش سرویس سیاسی رادکانا؛ اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی به همراه کد انتخاباتی آنان به شرح ذیل می باشد.

1-  فاطمه اکبری- فرزند علی اکبر- کد 124
2- نورگل امامی- فرزند حسن- کد 125
3- محمدرضا آهنگران- فرزند خلیل- کد 126
4- سید سجاد بنی هاشم-فرزند سیدعلی-کد 128
5- مرتضی تازیکه میاندره- فرزند تقی-کد 142
6- فرشته ترک- فرزند قربانعلی- کد 145
7- محمد حاجی عیدی- فرزند غلامحسن- کد  146
8- خلیل حسین زاده- فرزند موسی- کد 147
9- سیداحمد حسینی-فرزند رضا-کد 148
10- سیدجمال حسینی- فرزند سید حسین- کد 149
11- سیدعباس حسینی-فرزند سیدرضی-کد151
12- سیدمحمود حسینی- فرزند سیدمشهدی- کد 154
13- نسترن حسینی- فرزند بهروز- کد 156
14- محمدرضا خجسته- فرزند عباس- کد 157
15- عماد دامغانی- فرزند آیت اله- کد 158
16- امید دانشیار- فرزند اسمعیل- کد 159
17- فتانه درزی- فرزند قدرعلی- کد 161
18- بنیامین ذکریایی- فرزند محمدحسن- کد 162
19- ابوالفضل رحمانی نامقی-فرزند مهدی- کد164
20- علی اکبر روشناسان- فرزند نورعلی- کد 165
21- صفر زاهد- فرزند آقا برار- کد 167
22- نجیب زنگی- فرزند شاهپور- کد 168
23- حسین سمندرلکزائیان- فرزند امیر- کد 169
24- سیدمحمدرضاشریف موسوی-فرزند علیرضا-کد171
25- ام کلثوم شریفی-فرزند عبدالصمد- کد 172
26- ایمان عرب- فرزند داود- کد174
27- نادیا عرب- فرزند نادعلی- کد 175
28- سیدامین عقیلی- فرزند وجیه اله- کد 176
29- سید یاور عقیلی- فرزند پرویز- کد 178
30- سیدعلی علوی- فرزند سیدخالق- کد 179
31- سیدامیرمحسین فاضلی- فرزند علی- کد181
32- رسول فیروزیان- فرزند مصطفی- کد 185
33- امیر قاسمی- فرزند رسول- کد 186
34- مرتضی قندهاری- فرزند ایوبعلی- کد 187
35- نوروز کیاء- فرزند قلی- کد 189
36- سعداله کیاء- فرزند ابوتراب- کد 192
37- فقان کیاء- فرزند نوروزعلی- کد 194
38- عارف کیائی- فرزند حاجی علی- کد 195
39- محسن کیانی- فرزند حسینعلی- کد 197
40- شهرام مازندرانی- فرزند جابر- کد 198
41- حسین مصدق- فرزند عبداله- کد 214
42- داود مصدق- فرزند صفرعلی- کد 215
43- محمدطاهر مصدق-فرزند یحیی- کد 216
44- میثم مطهری- فرزند محمد- کد 217
45- عباسعلی مقدم راد- فرزند صادقعلی- کد218
46- امین مقدم کردمحله- فرزند فضل الله- کد219
47- عظیمه مقدم کردمحله-فرزند توفیق- کد241
48- علی مقدم کردمحله-فرزند فرامرز- کد242
49- محمدنقی منوچهری-فرزند ابراهیم- کد245
50- ذبیح اله همتی نیا-فرزند درویش-کد 246
51- علیرضا وکیلی- فرزند نورمحمد- کد 247
52- مجتبی‌ولی‌پور ریحان‌آبادی-فرزندمنوچهر- کد248

 

*** توجه:
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
2- هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کردکوی در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتایج اخذ رأی، آماده دریافت شکایت انتخاباتی می باشد.
3- شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

مجتبی جمالی- فرماندار شهرستان کردکوی

انتهای پیام/

ارسال نظر