تصاویر/جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان
تعداد بازدید تعداد بازدید: 1,840 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 5:23 ب.ظ، شنبه، 21 بهمن، سال 1391 نظرات بدون نظر

جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان در حال برگزاری است.

272805_879

جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.
مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.

مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.
مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.

مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.
مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.

مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.
مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.

مراسم رسمی جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سه شنبه شب در سفارت ایران در پکن با حضور خانم ˈ وو ای اینگ ˈ وزیر دادگستری دولت چین و گروه کثیری از مقام ها و دیپلمات های سایر کشورها، نخبگان و فرهیختگان برگزار شد.
جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.

جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.
جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.

جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.
جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.

جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.
جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.

جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور سفیر ایران در لبنان و بسیاری از مقامات لشکری، کشوری، سفرای دیگر کشورها و نمایندگان احزاب سیاسی در تالار ˈبیالˈ شهر بیروت برگزار شد.
آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.

آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.
آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.

آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.
آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.

آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.
آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.

آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.
آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.

آیین جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران پنجشنبه شب با شکوه فراوان، استقبال خبرنگاران و رسانه ها و با بهت و تعجب برخی از سفرا و شخصیت های کشورهای غربی در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد.
مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد

مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد
مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد

مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد
مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد

مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد
مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد

مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد
مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد

مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پنج شنبه شب با حضور،سفرای خارجی مقیم آلمان، دیپلماتها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی آلمانی و ایرانی در محل سفارت ایران در برلین برگزار شد
جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

جشن سی و چهارمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در پاکستان با حضور علمای دینی, شخصیت های سیاسی, مذهبی, فرهنگی, نظامی و رسانه های خبری پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
ارسال نظر