تصاویر/ دیروز و امروز یک رزمنده
تعداد بازدید تعداد بازدید: 1,137 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 3:03 ب.ظ، سه شنبه، 2 مهر، سال 1392 نظرات یک نظر

مجموعه عکسهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، تیپ زرهی ۲۰ رمضان، تهران

برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک کنید.

resized_410779_785

دیروز: عبدالله خدابخشی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: عبدالله خدابخشی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: سردار رشید اسلام شهید محمد حسین قربانی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: پدر شهید محمد حسین قربانی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: سردار رشید اسلام شهید محمد حسین قربانی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: پدر شهید محمد حسین قربانی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: جعفر شاطرزاده ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: جعفر شاطرزاده ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: جعفر شاطرزاده ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: جعفر شاطرزاده ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: جهانبخش اصالتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: جهانبخش اصالتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: جهانبخش اصالتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: جهانبخش اصالتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: داود بهزادی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: داود بهزادی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: داود بهزادی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: داود بهزادی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: رضا بهشتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: رضا بهشتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: رضا بهشتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: رضا بهشتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: حمید رضا عندالله ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: حمید رضا عندالله ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: حمید رضا عندالله ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: حمید رضا عندالله ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: بهاالدین رستمی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: بهاالدین رستمی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: بهاالدین رستمی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: بهاالدین رستمی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: سردار رشید اسلام شهید غلامرضا گلزار ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: برادر شهید غلامرضا گلزار ، شغل کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: سردار رشید اسلام شهید غلامرضا گلزار ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: برادر شهید غلامرضا گلزار ، شغل کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: هاشم داداشی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: هاشم داداشی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: هاشم داداشی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: هاشم داداشی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: رحیم سعادت نیا ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: رحیم سعادت نیا ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: رحیم سعادت نیا ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: رحیم سعادت نیا ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: حسین بهارلو ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: حسین بهارلو ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: حسین بهارلو ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: حسین بهارلو ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: حسن شکوهی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: حسن شکوهی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: حسن شکوهی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: حسن شکوهی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: علیرضا قنواتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: علیرضا قنواتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: علیرضا قنواتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: علیرضا قنواتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: سید محسن موسوی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: سید محسن موسوی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: سید محسن موسوی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: سید محسن موسوی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: علی اکبر سعیدی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: علی اکبر سعیدی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: علی اکبر سعیدی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: علی اکبر سعیدی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: عطاالله عیوضی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: عطاالله عیوضی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: عطاالله عیوضی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: عطاالله عیوضی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: طاهر بنیادی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: طاهر بنیادی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: طاهر بنیادی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: طاهر بنیادی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: ولی مدنی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: ولی مدنی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: ولی مدنی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: ولی مدنی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: مهدی رضائیان ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: مهدی رضائیان، شغل: آزاد ، سال 1392، تهران

دیروز: مهدی رضائیان ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: مهدی رضائیان، شغل: آزاد ، سال 1392، تهران
دیروز: محمد نظری ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محمد نظری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محمد نظری ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: محمد نظری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: محمد پناهی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محمد پناهی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محمد پناهی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: محمد پناهی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: محمد رضا فرج زاده ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محمد رضا فرج زاده ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محمد رضا فرج زاده ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: محمد رضا فرج زاده ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: مجید دهدار ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: مجید دهدار ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: مجید دهدار ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: مجید دهدار ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: محسن قربانی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محسن قربانی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محسن قربانی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: محسن قربانی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: امیر هوشنگی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: امیر هوشنگی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: امیر هوشنگی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: امیر هوشنگی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: امیر امیری، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: امیر امیری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: امیر امیری، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: امیر امیری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: امیر همتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: امیر همتی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: امیر همتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: امیر همتی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران
دیروز: ابوالفضل طالبی پور ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: ابوالفضل طالبی پور ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: ابوالفضل طالبی پور ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: ابوالفضل طالبی پور ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
دیروز: اکبر عسکری ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: اکبر عسکری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: اکبر عسکری ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک – امروز: اکبر عسکری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران
محسن بای می گوید:

خیلی زیباست دمت گرم از این پستت خیلی خوشم اومد

ارسال نظر