تقدیم به تمامی شهدای اسلام: شعر از شاعر جوان کردکوی صالح کشیری
تعداد بازدید تعداد بازدید: 1,245 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 11:05 ق.ظ، دوشنبه، 13 آذر، سال 1391 نظرات یک نظر

تقدیم به تمامی شهدای اسلام چرا کودک شود عاشق ز گهواره                        چرا آدم شود لایق زپروانه چرا پرپرشود جانش چو موریانه             چرا سودی نداشت آن مرد میخانه چرا مهتاب شود خاموش به یکباره           […]

تقدیم به تمامی شهدای اسلام

چرا کودک شود عاشق ز گهواره                        چرا آدم شود لایق زپروانه

چرا پرپرشود جانش چو موریانه             چرا سودی نداشت آن مرد میخانه

چرا مهتاب شود خاموش به یکباره           چرا رفتند شوند عاشق زگهواره

چرا دردی به دردانش نشد چاره           چرا نگذاشت روزی غم به خود ناله

چرا در عالم تاریک وبیراهه                        شدند خوبان عاشق زاین خانه

چرا پرواز دنیا را گرفتند یاد                       چرا اصل خدا دوستی گرفتند یاد

چرا مادر به هشداری نکردش یاد                چرا اشک پدر در راه نشد فریاد

چرا دوستان ازاین راه ها گرفتند یاد    چرا دشمن شود ساکت ازاین چند باد

چرا قوت شود نیرو برا این خاک                  چرا خاکش کند روزی ازاو به یاد

چرا سر در گریبانند آن بد نام                   چرا یادش نمی کردند آن بی نام

چرا آواز ها ؛آواز  نمی خوانند                چرا این دوستان عاشق زمشتاقند

چرا درد بدن نگذاشت تاثیر را                    چرا خاموش کند او نام تسلیم را

چرا غم های شادی بخش دنیا را              فروختند و گرفتند آسمانی را ……

شاعر: صالح کشیری

رضا میاندره می گوید:

با تشکر از این نظم… باید گفت که این شعر در وزن و قافیه دچار مشکلاتی هست. هرچند دارای مفاهیمی است و ناظم آن تلاش کرده است که برخی از مفاهیم را بگنجاند ولی دچار سکته های وزنی هست و بهتر بود با یک اهل فن و ادب مشورت می کردید و بعد آن را منتشر می کردید.

ارسال نظر