شهید ابراهیم هادی با دخترانی که از او خوششان آمده بود چه کرد؟
تعداد بازدید تعداد بازدید: 1,328 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 8:14 ب.ظ، پنج شنبه، 15 خرداد، سال 1393 نظرات یک نظر

پیراهن بلنــد پوشیده بود و شلوار گشـاد! به جای سـاک ورزشی هم کیسـه پلاسـتیکی دست گـرفته بـود….

شهید ابراهیم هادیبه گزارش رادکانا، باشـگاه کشـتی بودیم که یکی از بچـه ها به ابــراهیم گفـت : ابرام جـون! تیـپ و هیکلـت خیلی جالـب شـــده. توی راه که می اومـدی دوتا دختـر پشـت سرت بـودن و مرتـب از تو حـرف میـزدند.

 

بعد ادامه داد : شلــوار و پیرهن شیـک که پوشـیدی، ساک ورزشی هم که دسـت گرفتی ، کاملاً معلومه ورزشکاری!

 

ابراهیم خیلی نارحت شد. رفت توی فکر. اصلاً تـوقع چنیـن چیزی را نداشـت.

1_1314383006168955_large
جلسـه بعد که ابراهـیم را دیـدم خـنده ام گرفته ؛ پیراهن بلنــد پوشیده بود و شلوار گشـاد! به جای سـاک ورزشی هم کیسـه پلاسـتیکی دست گـرفته بـود.
تیپش به هر آدمی می خورد غیر از کـشتی گیر.

 

بچه ها میگفتــند : تو دیگه چه جـور آدمی هسـتی! ما باشگـاه میایم تا هیکـل ورزشـکاری پیدا کنـیم. بعد هم لباس تنـگ بپوشـیم. اما تو با این هیکل قشـنگ و رو فرم،آخه این چه لباس هائیه که میپوشی؟!

 

ابراهیم به این حــرف ها اهمیت نمی داد و به بچه ها توصیه می کرد: ورزش اگه برای خدا باشه، عبادته؛ به هر نیت دیگه ای باشه ، فقط ضرره.

138186107945319_88bjp34tfgbuf7i65j81

کتــاب سـلام بر ابراهیـم صد ۴۱

امیرعلینیا می گوید:

س.انصافا مطلب خوبی بود امید وارم ادامه دار باشه

ارسال نظر