صحن سازمان ملل باید از وجود جنایتکاران پاک شود
تعداد بازدید تعداد بازدید: 768 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 4:55 ب.ظ، یکشنبه، 12 آبان، سال 1392 نظرات بدون نظر

امروز که جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس دوره ای کشورهای غیر متعهد انتخاب شده است جا دارد با ورود به این موضوع و موضعگیری در جهت تغییر مکان سازمان ملل اقدامی واقعی در جهت کوتاه کردن دست جنایت کار آمریکای جانی بنماید تا بیش از این حقوق کشورهای ضعیف در مقابل اقویا له نگردد.

Un-flag-squareبه گزارش رادکانا: سازمان ملل بعد از اینکه دادگاه نرمبرگ سران نازی را به اعدام محکوم کرد فاتحان جنگ یعنی متفقین (روسیه، آمریکا، انگلیس و فرانسه) پایه سازمان ملل را به جای جامعه ملل گذاردند تا نیات خود را برای فردای بعد از جنگ و برای دنیا پیاده کنند.

این کشورها در شعار ملیتارسم را در صفحه تلویزیون در نگاه جهانیان نابود کردند ولی با بوجود آمدن سازمان ملل بنیاد ملیتاریسمی را با نام لیبرالیسم و سوسیالیسم بنیاد نهادند که روی هیتلر و موسولینی را سفید کردند و با پرچم صلح بنام حقوق بشر و شعارهای مردم فریب بدتر از کار هیتلر و متحدین را بر سر دنیا آوردند.

البته دموکراسی هدایت شده ای در چنگال امپریالیسم  و کاپیتالیسم و اینبار همه جهان را به بردگی گرفتند و بارکشی از ملل جهان را با نام سازمان ملل به زیر استثمار گرفتند.

آپارتاید وحشتناک با نام دموکراسی از یک سو و کاپیتالیسم از سوی دیگر جهان را به دو قطب تقسیم کرد و حق وتو حقی بود که بعد از جنگ نصیب ابرقدرتها شد تا در سایه آن ملیتاریسم جدید را بنیانگذاری کنند.

البته مرکزیت سازمان ملل در آمریکا شد تا سیادت خود را بر جهان استمرار بخشد، چندی نپایید که همپیمانان در جنگ جهانی دوم به دشمنان وحشت ناک هم تبدیل شدند و جنگ سردی را طی بیش از 40 سال  ادامه دادند و طی آن منابع بخش های وسیعی از جهان نصیب دزدان حرفه ای با جاسوسان حرفه ای آنان گردید و در نهایت بلوک شرق نتوانست در مقابل گرگ فاتح دوام آورد و بازی را به طرف مقابل واگذار کرد و با فروپاشی شرق جهان یکسره به کام غرب شد.

افول سوسیالیست تقارن با ظهور انقلاب اسلامی بود.

جهان خارجی غرب با یکسره شدن مکتب سوسیالیت میدان را برای یکه تازی آمریکا و غرب آماده کرد و دیری نپایید که حاکم بلا منازع خواست تا با دست اندازی به چهارسوی جهان قدرت خود را به رخ جهانیان بکشد و در این میان سازمان ملل بهترین مستمسک برای استمرار حاکمیت آمریکا بود، چرا که برای همین کارکرد اساسا به وجود آمده بود. .

جایی نیست که آمریکا در آن وارد شده باشد و پرچم سفید سازمان ملل ابتدا در آن قدم نگذاشته باشد و پیش قراول این جانی بلفطره جهان نشده باشد از ویتنام و قانا تا شیلی و پاناما گرفته تا گزوو و عراق، ایران و افغانستان  از شرق تا غرب جهان هر وقت نیاز شده سازمان ملل با پرچمی سفید در یک دست و چکش در دست دیگر به نفع آمریکا بمیدان آمده و منافع این ابر جنایت کار را تامین نموده است.  

بله حکمت حضور ساختمان سازمان ملل در خاک آمریکا بر همگان عیان شده است و امروز از کودکان افغان تا عراق از کودکان قانا تا شیلی از کودکان اکوادر تا پاناما از برزیل تا آرژانتین از هر جای جهان بپرسی می دانند لباس گرگ تن چه سازمانی است و به نفع چه کسانی در این بازی سوت می زنند.

ناگفته پیداست که سازمان ملل در دست آمریکا همچون سفارتخانه های این کشور که مرکز جاسوسی و جنایت می باشد امروز وسیله ای برای رسیدن به متامع و منافع ابرقدرتها و خصوصا سازمان خصوصی برای آمریکا طراحی و برنامه ریزی شده است و هر جا دردی است با همکاری این سازمان به نفع آمریکا ایجاد می گردد.

امروز که جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس دوره ای کشورهای غیر متعهد انتخاب شده است جا دارد با ورود به این موضوع و موضعگیری در جهت تغییر مکان سازمان ملل اقدامی واقعی در جهت کوتاه کردن دست جنایت کار آمریکای جانی بنماید تا بیش از این حقوق کشورهای ضعیف در مقابل اقویا له نگردد.

سازمان ملل همچنانکه از نام آن پیداست سازمانی بین المللی است و مالکیت آن برای همه کشورهاست و باید در تعاملات بین المللی در جهت استیفای حقوق ملت ها بکوشند نه در جهت منافع چند کشور قلدر برای تضییع حقوق دیگران.

این سازمان می تواند با تغییر مکان و نگاه در ساختار، اهداف و کارکرد خود با شجاعت بیشتر و با دقت و صلاحیت بالاتر در جهت رفع موانع و زیاده خواهی های ابرقدرتها قدم بردارد و از آنچه امروز است اصیل تر و بهتر کاربرد داشته باشد.   

بی شک صحن سازمان ملل باید از وجود جنایتکاران پاک شود…! و تغییر مکان آن می تواند یکی از گزینه های راهبردی ملت های جهان در این جهت باشد.    

نویسنده رادکانا: محک 

ارسال نظر