طاهری و نظری مهر در لیست سیاه افراطیون چپ / به این نماینده ها رای ندهید چون جلوی زیاده خواهی آمریکا ایستاده اند!
تعداد بازدید تعداد بازدید: 581 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 5:16 ب.ظ، چهارشنبه، 24 تیر، سال 1394 نظرات یک نظر

از روز گذشته برخی از افراد معلوم الحال در فضای مجازی، برنامه ای را اغاز کردن که هدفی جزء، تخریب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ندارند.

36985_896به گزارش رادکانا به نقل از کاسب امین ؛ بر اساس این گزارش، از زمانی که تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران با کشور های 1+5 در خصوص ماهیت پرونده هسته ای ایران در حال مذاکره بودند، برخی از افراد معلوم الحال در کشور در یک برنامه از پیش تعیین شده، قصد تخریب برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کلید زده و استارت آن را از روز گذشته در فضای های مجازی آغاز کرده اند.

در این پیام آمده است اگر نام نمایندگان شهر شما در لیست زیر آمده است به آنها رای ندهید زیرا مخالف توافق هسته ای بوده اند.

حال باید دانست اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال زیادی خواهی های غرب به خصوص آمریکا که پیشینه ای بسیار بد در عهد شکنی در قبال ایران داشته است، ایستادگی کرده اند، باید گفت کار بجایی انجام داده اند، زیرا آنها نمایندگان ملت هستند و یکی از وظایف همین نمایندگان، صیانت از منافع ملی است و اجازه نباید دهند که استکبار با تهدید و زور به کشور عزیزمان توهین نمایند، چه بسا تیم هسته ای مذاکره کننده ما هم جزئی از همین ملت است.

در هر حال، اقدام نابخردانه این افراد در فضای مجازی در انتشار چنین پیامهایی و آن هم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی امری بسیار زشت و ناپسند است و بهتر است مسئولین امر با انتشار اینگونه اخبار که تضاد با امنیت و آرامش در کشور است، برخورد نمایند.

گفتنی است متن پیام و نام نمایندگانی که از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران خواسته بودند که میز مذاکره را تا زمانی که آمریکا دست از تهدید بردارد ترک نمایند، بدین شرح است:

اگر نام نماینده شهر خود را در لیست زیر مشاهده کرده اید در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سالجاری برگزار می شود، رای ندهید.

متن و اسامی نمایندگان بدین شرح است:
.1 ﺟﻮﺍﺩ ﮐﺮﯾﻤﯽﻗﺪﻭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ

.2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﻢ

.3 ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽﺩﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ

.4 ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

.5 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.6 ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺫﻭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ

.7 ﺣﺒﯿﺐ ﺁﻗﺎﺟﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻭﺍﻣﯿﺪﯾﻪ

.8 ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥﻓﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﮐﻼﺕ

.9 ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﺮ ﻭﮐﻨﮕﺎﻥ

.10 ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻮﺛﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.11 ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺮﻡﺁﺑﺎﺩ

.12 ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ

.13 ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.14 ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.15 ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺮﮔﺎﻥ

.16 ﻋﻠﯽﺍﺻﻐﺮ ﺯﺍﺭﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.17 ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.18 ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻀﻨﻔﺮﺁﺑﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻢ

.19 ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﯿﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ

.20 ﺩﺧﯿﻞﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺭﻉﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﯾﺰ

.21 ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻼﯾﺮ

.22 ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺮﺍﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

.23 ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺤﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻨﻘﺮ ﻭ ﮐﻠﯿﺎﯾﯽ

.24 ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ

.25 ﺳﯿﺪﺷﮑﺮﺧﺪﺍ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ

.26 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﯿﻪ

.27 ﺳﯿﺪﻣﻬﺪﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.28 ﺳﯿﺪﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﺳﻮﯼﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ

.29 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﻈﺮﯼ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﻗﺖ

.30 ﺣﺠﺖﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻭ ﺩﻟﻔﺎﻥ

.31 ﻓﺮﺝﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﺭﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺟﯿﺮﻓﺖ

.32 ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻈﺮﯼﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺮﺩﮐﻮﯼ

.33 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ

.34 ﻋﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥﭘﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ

.35 ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ

.36 ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ

.37 ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﺠﻒﺁﺑﺎﺩ

.38 ﺑﯿﮋﻥ ﻧﻮﺑﺎﻭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.39 ﻣﻬﺪﯼ ﻋﯿﺴﯽﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﮑﺎﺏ

.40 ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ

.41 ﺳﯿﺪﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ

.42 ﺯﻫﺮﻩ ﻃﺒﯿﺐﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.43 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺁﻗﺎﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.44 ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮﯼﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ

.45 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺤﻼﺕ

.46 ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻬﻨﻮﺝ

.47 ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺋﯿﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ

.48 ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻮﺋﯿﻦﺯﻫﺮﺍ

.49 ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻮﭼﮏﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.50 ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

.51 ﺳﯿﺪﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ

.52 ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪﺭﯾﻪ

.53 ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯿﺎﯾﯽﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ

.54 ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ

.55 ﮐﺎﺭﻥ ﺧﺎﻧﻠﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ

.56 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎﻟﺶ

.57 ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺍﻓﺨﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻠﮑﺎﻥ

.58 ﺭﺟﺐ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

.59 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻟﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.60 ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

.61 ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ

.62 ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻮﺩﺍﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ

.63 ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ

.64 ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭﻩﮔﺰ

.65 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﯿﺠﺎﺭ

.66 ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖﮐﻠﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ

.67 ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺏ

.68 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮐﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ

.69 ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭ

.70 ﻣﺨﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺮﻣﺎﻥ

.71 ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺠﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ فریمان و ﺳﺮﺧﺲ

.72 ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﻠﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻘﺰ ﻭ ﺑﺎﻧﻪ

.73 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ

.74 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

.75 ﺳﯿﺪﺑﻬﻠﻮﻝ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﯿﺎﻧﻪ

.76 ﺍﻟﯿﺎﺱ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﻠﯿﺪ

.77 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﺮﻭﺯﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ نطنز

.78 ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ

.79 ﻣﺮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ

.80 ﻋﻠﯽﻧﻌﻤﺖ ﭼﺎﺭﺩﻭﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻼﯾﺮ

لطفاً اطلاع رسانی کنید تا مردم نماینده های خود را بهتر بشناسن”

این خبری است که در حال گردش در فضای مجازی است و چه بسا اگه کاری که نمایندگان در برابر زیادی خواهی های غربی ها که همیشه با اعمال فشار یا همان داستان چماق و هویچ را دنبال میکردند، بوده اند آیا این گونه باید تخریب شوند.

قضاوت با شما

انتهای پیام/

امینی می گوید:

بزار بگن مگه ما توی گرگان میتونیم مثل حاج سید علی پیدا کنیم اگه طاهری و خانواده اش نباشند فاتحه گرگان راباید خواند

ارسال نظر