نتایج شمارش اولیه آراء دور دوم انتخابات مجلس دهم+جدول تفکیکی و گرایش
تعداد بازدید تعداد بازدید: 602 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 7:00 ق.ظ، شنبه، 11 اردیبهشت، سال 1395 نظرات بدون نظر

نتایج دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۵ حوزه انتخابیه ۱۲۱ شهر برای مشخص شدن ۶۸ کرسی مجلس در جدول زیر به تفکیک مشخص شده است.

13950208000530_PhotoAبه گزارش سرویس سیاسی رادکانا به نقل از فارس، دور اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد، که از 207 حوزه انتخابیه 55 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد.

در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقل بدون رنگ و منتخب به رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

ردیف  استان آذربایجان شرقی
1حوزه انتخابیهتبریز نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمد حسین فرهنگیاصولگرامنتخب
علیرضا منادیمستقلبازماند
محمد اسماعیل سعیدیاصولگرامنتخب
محمدرضا میرتاج‌الدینیاصولگرابازماند
عباس عباس‌زادهاصلاح‌طلببازماند
شهاب‌الدین بی‌مقداراصلاح‌طلبمنتخب
زهرا ساعیاصلاح‌طلبمنتخب
میرعلی اصغر موسویاصلاح‌طلببازماند
2حوزه انتخابیهمراغه و عجب‌شیر نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدعلی حسین‌زادهاصولگرا

منتخب

50980

مهدی داوتگریمستقلبازماند
3حوزه انتخابیهاهر و هریسنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
مهدی حسینیاناصولگرابازماند

بیت‌الله عبدالهی

اصلاح‌طلب

منتخب

63596

4حوزه انتخابیهمرند و جلفانام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمد حسن‌نژاداصولگرا

منتخب

60055

کریم شافعیاصلاح‌طلببازماند
5حوزه انتخابیهشبسترنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علی علیلواصولگرابازماند
معصومه آقاپور علی‌شاهیاصلاح‌طلب

منتخب

24952

6حوزه انتخابیهسرابنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
یوسف داوودیمستقل

منتخب

31158

مجید نصیر پور

اصلاح‌طلببازماند

در استان آذربایجان شرقی، 7 اصولگرا، 8 اصلاح‌طلب و دو مستقل به رقابت با هم پرداختند.

ردیف  استان آذربایجان غربی
1حوزه انتخابیهارومیه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
روح‌الله حضرت‌‌پورمستقلمنتخب
حاکم ممکانمستقلبازماند
سید هادی بهادریاصلاح‌طلبمنتخب
مجید دودکانلوی میلاناصلاح‌طلببازماند
2حوزه انتخابیهماکو و چالداران نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محرم اکبرزاده
عین‌الله شریف پوراصلاح‌طلب
3حوزه انتخابیهمیاندوآب، تکاب و شاهین دژنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
مهدی عیسی‌زادهاصولگرابازماند
جهانبخش محبی‌نیااصولگرامنتخب
محمد میرزاییاصلاح‌طلببازماند
همایون هاشمیاصلاح‌طلبمنتخب
4حوزه انتخابیهسلماسنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
رسول جلایرسرنقیاصولگرابازماند
شهروز برزگر کاشانیاصلاح‌طلب

منتخب

39809

3 اصلاح‌طلب، 3 اصولگرا و 2 مستقل در استان آذربایجان غربی و در سه حوزه انتخابیه با هم رقابت کردند.

ردیف  استان اردبیل
1حوزه انتخابیهاردبیل، نمین، سرعین و نیر نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدکاظم موسویاصولگرابازماند
محمد فیضی‌زنگیراصلاح‌طلبمنتخب
2حوزه انتخابیهپارس آباد و بیله سوار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
ایرج بیگدلواصولگرابازماند
شکور پورحسین شقلاناصلاح‌طلب

منتخب

52731

2 اصلاح‌طلب و 2 اصولگرا نیز در استان اردبیل برای 2 کرسی به رقابت با هم پرداختند.

ردیف  استان اصفهان
1حوزه انتخابیهشهرضا نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدرضا آقائیاصولگرابازماند

سمیه محمودی

مستقل

منتخب

28905

2حوزه انتخابیهسمیرم نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
بهروز جعفریاصولگرابازماند
اصغر سلیمیمستقل

منتخب

16357

در 2 حوزه انتخابیه استان اصفهان 2 مستقل رقابت کردند.

ردیف  استان ایلام
1حوزه انتخابیهایلام، سیروان و چرداول،ایوان و مهران نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
لطیف صادقیاصولگرابازماند
سلام امینیمستقل

منتخب

61338

سارا فلاحیمستقلبازماند
جلال میرزاییاصلاح‌طلب

منتخب

62231

2حوزه انتخابیهدهلران، آبدانان و دره‌شهر و بدره نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علی‌محمد احمدیاعتدالبازماند
شادمهر کاظم‌زادهاصولگرا

منتخب

51604

در استان ایلام 2 نامزد اصولگرا، 1 اصلاح‌طلب، 2 نامزد مستقل و 1 نامزد اعتدال‌گرا به میدان رقابت وارد شدند.

ردیف  استان تهران
1حوزه انتخابیهدماوند و فیروزکوه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سید احمد رسولی‌نژاداصواگرابازماند
قاسم میرزایی نیکواصلاح‌طلب

منتخب

20659

2حوزه انتخابیهشهریار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسین گروسیاعتدالبازماند

محمد محمودی‌

شاه‌نشین

اصلاح‌طلب

منتخب

81826

3حوزه انتخابیهرباط کریمنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسن نوروزیاصولگرا

منتخب

54521

ابراهیم نکواعتدالبازماند

2 اصولگرا، 2 اصلاح‌طلب و 2 اعتدال‌گرا نیز در استان تهران وارد رقابت با هم شدند.

ردیف  استان چهار محال و بختیاری
1حوزه انتخابیهاردل، فارسان، کوهرنگ و کیار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
قدرت‌الله حمزه شلمزاریاصولگرابازماند
علی کاظمی باباحیدریاصلاح‌طلبمنتخب
2حوزه انتخابیهبروجن نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
خدیجه ربیعی فرادنبهمستقل

منتخب

22275

علی نادری فردمستقلبازماند

در استان چهار محال و بختیاری، 2 کاندیدا مستقل، 1 کاندیدا اصلاح‌طلب و 1 کاندیدا اصولگرا با هم به رقابت پرداختند.

ردیف  استان خراسان رضوی
1حوزه انتخابیهتربت حیدریه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
ابوالقاسم خسرویاصولگرابازماند
سعید باستانیاصولگرامنتخب

در استان خراسان رضوی 1 اصولگرا و 1 نامزد اعتدال‌گرا برای کسب 1 کرسی انتخابیه وارد رقابت با هم شدند.

ردیف  استان خوزستان
1حوزه انتخابیه

اهواز،باوی،‌

حمیدیه، کارون

 نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدشریف حسینیاصولگرابازماند
شبیب جویریاصولگرابازماند
شکرخدا موسویاصولگرابازماند
علی ساریاصلاح‌طلب

منتخب

113351

جواد کاظم‌نسب

اصلاح‌طلب

منتخب

125198

همایون یوسفیاعتدالمنتخب
2حوزه انتخابیهماهشهر، امیدیه و هندیجان نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حبیب آقاجریاصولگرابازماند
علی‌گلمرادیمستقل

منتخب

60133

3حوزه انتخابیه مسجد سلیمان،لالی،

هفتگل و اندیکا

نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علیرضا ورناصریاصولگرابازماند
علی عسگر ظاهری عبده‌وندمستقل

منتخب

45522

4حوزه انتخابیه آباداننام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سید محمد مولویاصولگرابازماند
غلامرضا شرفیاصولگرا

منتخب

21100

5حوزه انتخابیهایذه و باغملکنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدهادی طباطباییمستقلبازماند
هدایت‌الله خادمیمستقلمنتخب
6حوزه انتخابیهبهبهاننام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حبیب‌الله کشت‌زراصولگرا

منتخب

44393

محمودرضا ضرغامیاصلاح‌طلببازماند

در استان خوزستان، 8 اصولگرا، 3 اصلاح‌طلب، 4 مستقل و 1 اعتدال‌گرا با هم رقابت کردند.

ردیف  استان زنجان
1حوزه انتخابیهزنجان و طارم نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
فریدون احمدیاصولگرامنتخب
علی وقف‌چیاصولگرامنتخب
سیدافضل موسویاصلاح‌طلببازماند
کریم ‌خان محمدیاصلاح‌طلببازماند
2حوزه انتخابیهابهر و خرمدره و سلطانیه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدرضا خالمحمدی خرمیاصولگرابازماند
محمد عزیزیاصولگرا

منتخب

37693

3حوزه انتخابیهخدابندهنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدالبرز حسینیاصولگرابازماند
احمد بیگدلیاصلاح‌طلبمنتخب

5 نامزد اصولگرا، 3 نامزد اصلاح‌طلب در استان زنجان وارد میدان رقابت شدند.

ردیف  استان فارس
1حوزه انتخابیهنیریز و استهبان نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
فرهاد طهماسبیاصولگرامنتخب
اصغر مسعودیمستقلبازماند
2حوزه انتخابیهشیراز نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
جعفر قادریاصولگرابازماند
علی‌ اکبریاصلاح‌طلبمنتخب
3حوزه انتخابیهداراب و زرین دشتنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدجواد عسگریاصولگرابازماند
رضا انصاریاصلاح‌طلبمنتخب
4حوزه انتخابیهنورآباد و ممسنینام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
 عبدالرضا مرادیاصولگرابازماند
مسعود گودرزیاصلاح‌طلبمنتخب

در استان فارس 4 اصولگرا و 4 اصلاح‌طلب با هم به رقابت پرداختند.

ردیف  استان کردستان
1حوزه انتخابیهمریوان و سروآباد نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
منصور مرادیمستقل

منتخب

28138

امید کریمیاناصلاح‌طلببازماند
2حوزه انتخابیهسنندج، دیوان دره و کامیاران نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیداحسن علویمستقلمنتخب
سالار مردایاصلاح‌طلببازماند

در استان کردستان 2 اصلاح‌طلب و 2 مستقل برای کسب 2 کرسی مجلس خود را در معرض رای مردم قرار دادند.

ردیف  استان کرمانشاه
1حوزه انتخابیهکرمانشاه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
احمد صفریاعتدال

منتخب

74304

سید سعید حیدری طیباصلاح‌طلببازماند
2حوزه انتخابیهسنقر و کلیایی نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدجواد حسینی‌کیااصولگرا

منتخب

14785

محمد عمادی رستگاراصلاح‌طلببازماند

2 اصلاح‌طلب، 1 اصولگرا و 1 اعتدال‌گرا در استان کرمانشاه رقابت کردند.

ردیف  استان گلستان
1حوزه انتخابیه

کردکوی، بندرترکمن و بندرگز

 نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
رحمت‌الله جلالیاصولگرابازماند
رامین نورقلی‌پوراصلاح‌طلبمنتخب
2حوزه انتخابیهمینودشت و کلاله نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدنجیب حسینیاصولگرابازمانده
شهرام کوسه‌غراویمستقلمنتخب
3حوزه انتخابیهگرگان و آق‌قلانام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سید علی طاهریاصولگرابازماند 

عبدالغفور امان‌زاده

مستقلبازماند
نورمحمد تربتی نژاداصلاح‌طلبمنتخب
نبی هزار جریبیاصلاح‌طلبمنتخب

در استان گلستان و در سه حوزه انتخابیه نیز 3 نامزد اصولگرا، 3 نامزد اصلاح‌طلب و 2 نامزد مستقل در دومین دور رقابت‌های مجلس دهم حضور داشتند.

ردیف  استان گیلان
1حوزه انتخابیهرودبار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
صمد مرعشیاصولگرابازماند
منوچهر جمالی سوسفیاصلاح‌طلب

منتخب

28370

2حوزه انتخابیهرشت نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
جبار کوچکی‌نژاداصولگرا

 منتخب

54231

سید ولی الله عظمتیمستقلبازماند
سید علی آقازاده داوساریاصولگرابازماند
محمد صادق حسنی‌جوریابیاصلاح‌طلب

منتخب

50436

در استان گیلان 3 اصولگرا، 2 اصلاح‌طلب و 1 مستقل با هم رقابت کردند.

ردیف  استان لرستان
1حوزه انتخابیهخرم‌آباد نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدرضا ملک‌شاهی‌راداصولگرامنتخب
اعظم محمدی‌نیامستقلبازماند
مرتضی محمودونداصلاح‌طلببازماند
صید محمد بیرانوندیاصلاح‌طلبمنتخب
2حوزه انتخابیهدرود و ازنا نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسین گودرزیاصولگرابازماند
مجید کیان‌‌پورمستقلمنتخب
3حوزه انتخابیهبروجردنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علاءالدین بروجردیاصولگرامنتخب
هادی مقدسیمستقلبازماند
عباس گودرزیاصولگرامنتخب
فاطمه مقصودیاصلاح‌طلببازماند

در استان لرستان 4 اصولگرا، 3 اصلاح‌طلب و 4 مستقل وراد میدان رقابت شدند.

ردیف  استان مازندران
1حوزه انتخابیهبابل نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسین نیازآذریمستقلمنتخب
همت‌الله طاهرنژادلداریمستقلبازماند
2حوزه انتخابیهقائمشهر، سوادکوه و جویبار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
کمال علیپوراصولگرابازماند
سید علی ادیانی‌راداصولگرا

منتخب

51222

2 اصولگرا و 2 مستقل در استان مازندران با هم به رقابت پرداختند.

ردیف  استان مرکزی
1حوزه انتخابیهاراک، کمیجان و خنداب نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدحسن آصفریاصولگرابازماند
سیدمهدی مقدسیاصلاح‌طلبمنتخب
2حوزه انتخابیهشازند نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
صاحبعلی غفاریاصولگرابازماند
علی ابراهیمیاصلاح‌طلب

منتخب

23536

3حوزه انتخابیهساوه و زرندیهنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
شهلا میرگلوبیاتاصولگرابازماند
محمدرضا منصوریاصلاح‌طلبمنتخب

در استان اراک نیز 3 اصولگرا، 3 اصلاح‌طلب در دومین دور رقابت‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

ردیف  استان هرمزگان
1حوزه انتخابیهبندرلنگه، بستک، پارسیان نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
احمد جباریاصولگرابازماند
خالد زمزم‌‌نژاداصلاح‌طلب

منتخب

60759

1 اصلاح‌طلب و 1 اصولگرا نیز برای 1 کرسی باقی‌مانده از استان هرمزگان در مجلس دهم رقابت کردند.

ردیف  استان همدان
1حوزه انتخابیهرزن نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
عطاالله سلطانی صبوراصولگرابازماند
حسن لطفیاصلاح‌طلب

منتخب

25324

2حوزه انتخابیهملایر نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
احد آزادی‌خواهاصولگرا

منتخب

34313

علیرضا امامیاصلاح‌طلببازماند

در 2 حوزه باقیمانده استان همدان 2 اصولگرا و دو اصلاح‌طلب با هم رقابت کردند.

ردیف  استان یزد
1حوزه انتخابیهمهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمد رضا باباییاصولگرابازماند
محمد رضا صباغیاناصلاح‌طلب

منتخب

42159

در استان یزد نیز 1 اصولگرا و 1 اصلاح‌طلب به رقابت با هم پرداختند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر