نحوه رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است؟
تعداد بازدید تعداد بازدید: 75 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 1:15 ب.ظ، سه شنبه، 3 بهمن، سال 1396 نظرات بدون نظر

پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری، بعد از انجام مراحل دفتری شامل تکمیل دادخواست و رفع نواقص مربوطه و انجام تبادل با طرف شکایت، از سوی قاضی یا قضات شعب ذی‌ربط بنابر اقتضای موضوع خواسته و ادله اثباتی آن اقداماتی صورت خواهد پذیرفت که نتیجه این اقدامات هموار شدن مسیر صدور رأی خواهد بود.

به گزارش سرویس حقوقی رادکانا؛ پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری اعم از بدوی و یا تجدیدنظر، بعد از انجام مراحل دفتری شامل تکمیل دادخواست و رفع نواقص مربوط و انجام تبادل با طرف شکایت و به منظور نیل به حقیقت و دست یافتن به اقناع وجدانی از سوی قاضی یا قضات شعب ذیربط بنابر اقتضای موضوع خواسته و ادله اثباتی آن اقداماتی صورت خواهد پذیرفت که نتیجه این اقدامات هموار شدن مسیر صدور رأی خواهد بود.

توضیح اینکه، شعبه دیوان مکلف به انجام هر نوع تحقیق یا اقدامی نیست مگر آنکه ضرورت اقتضا انجام آن نوع تحقیق و یا اقدام را داشته باشد. همچنین شعب دیوان تکلیفی برای تشکیل جلسه دادرسی ندارند و فقط در صورت ضرورت وقت رسیدگی در نظر می‌گیرند؛ بنابراین دعوت به حضور شاکی و نماینده دستگاه طرف شکایت برای شعبه دیوان به‌صورت مطلق الزامی نیست و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باشد که نیاز به استماع اظهارات طرفین و یا ملاحظه اسناد باشد در این‌صورت، وقت رسیدگی برای احضار طرفین دعوی شامل شاکی و نماینده دستگاه مشتکی‌عنه تعیین خواهد شد.
به موجب ماده ۴۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.»
بنابر تصریح این ماده قانونی، انجام اقدامات و یا تحقیقات حسب مورد توسط مراجع ذیل صورت می‌پذیرد که عبارتند از:
۱. شعبه رسیدگی‌کننده دیوان
۲. ضابطان قوه قضائیه
۳. مراجع اداری ذیربط
۴. مراجع قضایی مربوطه
انتهای پیام/
ارسال نظر