هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم!/ هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم!
تعداد بازدید تعداد بازدید: 204 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 5:43 ب.ظ، چهارشنبه، 6 خرداد، سال 1394 نظرات ۲ نظر

به گزارش رادکانا، هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم!/ هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم! اما به هردوی این برنامه جامه عمل پوشانده شد یعنی بعد از روی کارآمدن دولت امید! قیمت نان سه برابر و قیمت بنزین تا امروز ۱۴۰ درصد افزایش یافت! حالیه وضع بگونه ای شد که هر […]

20131204173228-1به گزارش رادکانا، هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم!/ هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم! اما به هردوی این برنامه جامه عمل پوشانده شد یعنی بعد از روی کارآمدن دولت امید! قیمت نان سه برابر و قیمت بنزین تا امروز 140 درصد افزایش یافت!

حالیه وضع بگونه ای شد که هر وقت سخنگو یا هر مسئول دیگر دولتی حرفی در رابطه با نداشتن برنامه افزایش قیمت می زنند ملت بلافاصله سیگنال لازم را درباره حتمی بودن افزایش قیمت دریافت می کنند.

از خود می پرسیم!!!!!! راستی دولت تدبیر و امید کدام برنامه را از روی تدبیر در راستای افزایش امید در اقشار مردم انجام داد یا اصلا این دولت به وعده ها و قول ها همانگونه که ادعا می کرد عمل نمود؟

دوسال از عمر دولت گذشت گویا وعده ها به نسیان سپرده شدند. قرار بود در هر صد روز کاری ریاست محترم جمهوری هم گزارش کار و هم ارزیابی از امور جاری مخصوصا در حوزه مسائل اقتصادی داشته باشند آیا این وعده ها محقق شد یا اینکه وعده وعیدها فقط جنبه تبلیغاتی داشت و خلاص؟!

از همه این خلف وعده های دولت بگذریم که میگذریم نوع تعامل و برخورد دولت با مردم و استفاده از اصل غافلگیری!!!!!!! خود حدیث مفصلی است.چرا این کلمه را بکار بردم؟ پر واضح است که در مرام فکری دولت ها مردم ولی نعمت و محرم هستند و هر تصمیمی باید به نوعی مطلوب با اطلاع قبلی و ایجاد زمینه ذهنی و روانی به منصه ظهور و بروز برسد آیا در واقع این موارد رعایت شد یا می شود؟ آیا این منطقی است که مردم شب بخوابند و صبح از طریق رسانه ملی خبر افزایش قیمت حامل های انرژی را که تاثیر مستقیم بر زندگی یومیه آنها دارد بشنوند؟! آیا مردم نباید از قبل در جریان امور قرار گیرند تا آمادگی لازم در آنها صورت گیرد؟ چه افراد یا افکار ناهماهنگی در دولت وجود دارد که از ایجاد نارضایتی از نظام، کیفور می شوند (گرچه مردم فهیم آن را به حساب دولت می نویسند)؟

راقم این سطور بر آن نیست که همه این ناهماهنگی ها و نابسامانی ها را ردیف کند اما  اعتقاد بر این است که نگاه دولت به امور جاری و اتخاذ تصمیمات بر مدار تدبیر و مدیریت صحیح نیست که این مقوله پاشنه آشیل دولت محترم است زیرا از یک طرف یأس و نومیدی را افزایش و از طرف دیگر عدم اعتماد عمومی را باعث می شود که این زیبنده دولتیان محترم نیست.

اگر مردم یک کشور به دولت خود اعتماد نکنند امور به نحو شایسته و بایسته به پیش نمی رود.

امیدواریم دولت محترم و شخص رئیس جمهور محترم در نوع نگاه و روش اجرا تجدید نظر جدی نمایند تا در سال همدلی و همزبانی ،مردم این احساس را داشته باشند که هم محرم هستند و هم به حساب می آیند. امیدواریم…

نویسنده: مسلم رستمانی

بهرامي می گوید:

آقای رستمانی به خودت زحمت نده ما به این روند عادت کردیم .هزاروعده خوبان یکی وفانکرد اینها که از همان روزهای نخست نشان دادند که مردم را فقط برای رای دادن و …….میخواهند .شما حرف خودتان را بزنید کو گوش شنوا . آنها گوشها و چشمها را روی حقایق بستند و بنا هم ندارند بامردم روراست باشند

کردکویی می گوید:

آقایان دولتی جان مادرتان خجالت نکشید باز هم قیمت تنها خوراک اغلب خانوارها را باز افزیش دهید !!!!!!!!!!!!!!!!!شکم سیر کی فکر گرسنه هست اینطور که شماچهار نعل می تازید بزوددی مردم جلوی نانوایی ها به تماشای نان می نشینند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ارسال نظر