پیروزی برابر کره جنوبی با گل دانش آموز کردکویی
تعداد بازدید تعداد بازدید: 1,358 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 10:30 ق.ظ، دوشنبه، 1 آبان، سال 1391 نظرات یک نظر

خبرگزاری رادکانا: نماینده فوتبال دانش‌آموزی مدارس کشورمان در چهلمین دوره مسابقات فوتبال مدارس آسیا در سومین دیدار خود موفق شد با گل آرمین سهرابیان دانش آموز کردکویی ( روستای سرکلاته) از سد یکی از قدرتمندترین تیم های حاضر در مسابقات فوتبال مدارس آسیا (کره جنوبی) بگذرد.

به گزارش رادکانا به نقل از ستاد خبری چهلمین دوره مسابقات فوتبال مدارس آسیا، نماینده فوتبال دانش آموزی مدارس کشورمان در سومین دیدار خود موفق شد با یک گل از سد یکی از قدرتمندترین تیم های حاضر در مسابقات فوتبال مدارس آسیا بگذرد.

در سومین روز از مسابقات فوتبال مدارس آسیا نماینده دانش آموزی کشورمان موفق شد با تک گل آرمین سهرابیان تیم قدرتمند کره جنوبی را مغلوب کند.

این دیدار یکی از حساس ترین مسابقات این دوره از رقابتها بود که از طریق شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران با گزارش مزدک میرزایی روی آنتن تلویزیونی رفت.

پس از کسب سومین پیروزی تیم فوتبال مدارس کشورمان، نماینده دانش آموزی ایران با 9 امتیاز در صدر جدول گروه B قرار گرفت.

چهارشنبه هفته پیش هم تیم ملی فوتبال ایران در وزرشگاه آزادی تیم ملی کره جنوبی را با یک گل در بازی های مقدماتی جام جهانی شکست داده بود.

خبرگزاری رادکانا


 

احمد می گوید:

بسم الله الرحمن الرحیم .. ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ \ لبیک یا خامنه ای
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
به سوی ظهور ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ❤❤ ❤❤ ִبا ولایت تا شهادت

“اللًّهُـ‗__‗ـمَ صَّـ‗__‗ـلِ عَـ‗__‗ـلَى مُحَمَّـ‗__‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__‗ـَد

و عَجِّـ‗__‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗__‗ـم”❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤

( اَلسَـ‗_‗ـلامُ عـَ‗_‗ـلَیکَ یـ‗_‗ـا اَبـ‗_‗ـا عَبـ‗_‗ـدِاللٌـ‗ـهِ شـ‗َ_‗ـهـید )

سلام شما رو دعوت به دیدن سه پست جدید خودم میکنم منتظر تونم [گل]

ارسال نظر