گزارش تصویری / حضور امام جمعه موقت تهران در گرگان
تعداد بازدید تعداد بازدید: 315 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 4:24 ق.ظ، شنبه، 7 تیر، سال 1393 نظرات بدون نظر

مراسم گرامیداشت یاد و نام شهدای هفتم تیر با حضور حجت السلام صدیقی مشاور عالی رییس قوه قضائیه و امام جمعه موقت تهران ، در مسجد جامع شهر گرگان برگزار گردید.

IMG_2526

IMG 2496

IMG 2497

IMG 2501

IMG 2502

IMG 2503

IMG 2517

IMG 2518

IMG 2521

IMG 2522

IMG 2523

IMG 2526

IMG 2532

IMG 2539

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8793%5C6.4.93%5C%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%db%8c%5Csedie%20(1).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(2).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(3).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(4).JPG

 

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(5).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(6).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(7).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(8).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(9).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(10).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(11).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(12).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(13).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(14).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(15).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(16).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(17).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(18).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(19).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(20).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(21).JPG

http://www.estarabadnews.ir/Uploads%5C93%5C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8793%5C6.4.93%5C%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%5Csedie%20(22).JPG

عکاس: محسن عسگری

ارسال نظر