رونمايي از هراسي ديگر!/وزارت ارشاد با توهین کنندگان به امام حسین (ع) جدی برخورد کند
تعداد بازدید تعداد 548 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت ۱۰:۳۱ ق.ظ، سه شنبه، ۵ اسفند، سال ۱۳۹۳ نظرات 3 نظر

خبرنگار مورد اعتماد دگرانديشان رسانه اعتماد! اظهاراتي سخيف و فاقد وجاهت كه بيانگر مكنونات آرماني اين نحله فكري مي باشد، از رنگ باختن نقش اسطوره هايي چون امام حسين (ع) در زندگي نسل امروزي، كرد.

image132972به گزارش رادکانا، وقوع بزرگترين انقلاب معاصر با تاثير پذيري از قيام خونين امام خسين (ع) در عصر نتوانستن ها عينيت يافت.

امام خميني (ره) همواره الگوي بيداري جوامع تحت ستم را امامي قرار مي داد كه با خون خويش آزادي و آزادگي را به بشريت عرضه نمود.

در آن بحبوحه خون و قيام در ايران اسلامي اين نام مبارك امام حسين (ع) بود كه به انقلابيون انگيزه حركت خونين در راستاي استيفاي حقوق مظلومان از ظالمان مي داد.

آن امام همام همواره بعنوان اسطوره صبر و مقاومت براي نسل هاي ماضي و حال بوده و هستند و خواهند بود گرچه اين مهم به مذاق دگر انديشان خوش نيايد.

چرا عده قليل استحاله شده فكر مي كنند يا مي توانند با ايجاد تغيير ذائقه و رفتار، الگوهاي آلترناتيو و بدلي، سرنوشت جوانان ما را با جوانان مرفه و بي درد غرب گره بزنند!

آنان چرا از گرايش روز افزون جوانان مسلمان و حق طلب اين مرز و بوم حتي ديگر ممالك مسلمان و غير مسلمان به اسطوره و قهرمانان نهضت كربلا امام حسين (ع)، هراسناك هستند؟!

به موازات پروژه هاي اسلام هراسي غرب، از سناريوي هراس از تاثير شگرف اسطوره هاي مذهبي در نسل امروزي توسط افراطيون نوانديش داخلي رونمايي شد!

خبرنگار مورد اعتماد دگرانديشان رسانه اعتماد! اظهاراتي سخيف و فاقد وجاهت كه بيانگر مكنونات آرماني اين نحله فكري مي باشد، از رنگ باختن نقش اسطوره هايي چون امام حسين (ع) در زندگي نسل امروزي، كرد.

گرچه بيان اين خزعبلات توسط اين تيپ از استحاله شدگان مسبوق به سابق است اما اين سئوال بزرگ به اذهان متبادر مي شود كه چرا در دوره اي كه اعتدال گرايان با شعار لزوم ايجاد آرامش و امنيت رواني و پرهيز از افراطي گري مخصوصا در حوزه رسانه اي داد سخن مي رانند، اين تلقين و تلقي مشكوك به جامعه جوان و انقلابي مخصوصا دانشجويان فهيم تزريق مي شود!

در دوران اصلاحات كه سكان فرهنگي كشور به دستان چهره هاي مشكوك و مرموزي چون مهاجراني كه امروز ننگ لندن نشيني و تابعيت از دولت فخيمه بريتانيا! را در كارنامه خود دارد، هدايت مي شد اين دست پروژه ها و سناريوها به صورت امري رايج در حوزه رسانه اي در آمده بود كه اگر وقفه زماني در اين مسائل ايجاد مي شد دست مايه طنز طنازان مي شد كه نكند دگر انديشان در خواب زمستاني فرو رفتند كه امروز خبري نشد؟!

هنوز در خاطرها مانده اظهارات متعفن بعضي ها كه مي گفتند “نعوذبالله “بر عليه خدا هم مي شود تظاهرات كرد! _ واقعه عاشورا و به شهادت رسيدن امام حسين (ع) و يارانش نتيجه خشونت ” بدر يا احد ” است! _

مگر مردم ميمونند (باعرض معذرت) كه تقليد كنند! و دهها مورد از تعريض اين باصطلاح نوگرايان به جايگاه قرآن و پيامبر و ائمه اطهار كه صلاح نيست قلمي شود [در مواردي متعدد حتي داد اصلاح طلبان مذهبي را نيز در آورده بود] از آن جمله اند.

آن روز از حاكميت اصلاح طلبان، همين انتظار بود زيرا عقبه فكري و اعتقادي بخش عظيمي از آنها مخصوصا رئيس دولتش را مي بايست در امثال حسين بشيريه و برخي ديگر از سكولارها جستجو كرد و واضح است در چنين فضاي مسموم و آلوده قارچ هاي سمي اي همانند مهاجراني ها رشد كنند كه همه اعتقادات را يكجا به ثمن بخس وانهند. اما امروز چه؟

حال كه يك آيت الله زاده بر اريكه عظماي فرهنگ و ارشاد ام القراي اسلام و شيعه تكيه زدند بايد همواره شاهد اين تعرضات عدواني باشيم؟

آيا شاهد آن خواهيم شد كه جناب ايشان كه از سلف خويش الفباي مبارزه در مكتب امام حسين (ع) را آموخت، با اين اعوجاجات برخورد نمايند يا اينكه با رافت توام با مماشات و صرفا با تذكر دوستانه! ختم قائله كنند گرچه با بروز رفتارهاي دور از انتظار از مشاراليه كه خود را ادامه دهنده مسير آن وزير بي تدبير معرفي كرده بود و درمواردي اغماض هايي جانبدارانه از دوستان! داشت، بعيد مي رسد تشري و تلنگري درخور، از ايشان مشاهده شود اما به امتحان چند باره اش مي ارزد.

نویسنده رادکانا: مسلم رستماني

معبر سایبری فندرسک می گوید:

از این ها بعید هم نیست

noor می گوید:

مخلص برادرم در معبر سایبری فندرسک

ايلواري می گوید:

ما هرچه داريم از نام امام حسين عليه السلام و از قيام عاشوراست . چهارنفر باصطلاح خودشان اصلاح طلب نمي توانند اين الگو و مصباح الهدي را از زندگي ما جوانها پاك كنند .احسن بر بسيجي اهل قلم و انديشه حاج مسلم رستماني . خدا خيرت دهد

ارسال نظر