اختصاص ۱۲۶۰۰هكتار از اراضي كشاورزي کردکوی به كشت گندم
تعداد بازدید تعداد 549 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت ۱۱:۲۸ ق.ظ، یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت، سال ۱۳۹۳ نظرات یک نظر

مهندس ذهبی گفت: امسال نسبت به سال گذشته برداشت گندم بيشتر بوده كه ما ۴۵۰۰۰ تن برداشت گندم و ۱۷۲۰ تن برداشت جو و ۱۶۸۰ تن هم گلزا خواهيم داشت.

radkanaبه گزارش خبرنگار رادکانا، در اولين جلسه شوراي كشاورزي شهرستان كه با حضور فرماندار كردكوي و اعضاي شورای اين جلسه در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد جمالي فرماندار كردكوي گندم را يكي از محصولات مهم براي كشور دانست و افزود: تمامي تدابير و امكانات و تجهيزات را براي كشاورزان مهيا كنيم تا در جمع آوري اين محصول مهم دغدغه اي نداشته باشند.

وي در ادامه ضمن تاكيد به تمامی دستگاهاي مرتبط در امر نظارت بر جايگاهها و انبارها و كارخانجات خاطرنشان کرد: جهاد كشاورزي در امر اطلاع رساني به كشاورزان نسبت به خريد قيمت تضميني دولت از محصولات گندم و جو و گلزا و همچنين شركت تعاوني نسبت به ضدعفوني انبارها و سوخت ادوات كشاورزي و آمادگي آتش نشاني در مواقع حريق توجه و اقدام نمایند.

مهندس ذهبي رئیس جهاد کشاورزی شهرستان از سطح كشت ۱۲۶۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي به كاشت گندم خبرداد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته برداشت گندم بيشتر خواهد بود كه ما ۴۵۰۰۰ تن برداشت گندم و ۱۷۲۰ تن برداشت جو و ۱۶۸۰ تن هم گلزا خواهيم داشت.

مسعود می گوید:

عالیه ولی باید برای مصرف درست گندم هم کارهایی صورت گیرد

ارسال نظر